, ,

தமிழகத்தில் அரசு வேலைக்காக 75,88,35 பேர் காத்திருப்பு..!

By

கடந்த ஜனவரி மாதம் 31ம் தேதி வரை வேலை வாய்ப்புக்காக்காக பதிவு செய்தவர்களின் வயது வரையான விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து அரசு வேலைக்காக 75,88,359 பேர் காத்திருப்பதாக மாநில வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதில்,  35,56,085 ஆண்களும், 40,32,046 பேர் பெண்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 228 பேர் வேலைக்காக பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதன்படி 18 வயதிற்குள் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள் 17,81,695 பேரும், 19 முதல் 23 வயதுவரை உள்ள பலதரப்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் 16,14,582பேரும், 24 வயது முதல் 35 வயது வரை உள்ள அரசு பணி வேண்டி காத்திருக்கும் வேலைநாடுநர்கள் 28,60,359 பேர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 36 வயது முதல் 57 வயது வரை வயது முதிர்வு பெற்ற பதிவுதாரர்கள் 13,20,337 பேர், 58 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் 11,386 பேர் என தெரிவித்துள்ளது.

அதேபோல மாற்றுத்திறனாளி பதிவு செய்துள்ள விவரங்கள் வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தமாக மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலைக்காக 1,39,825 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.  இதில், ஆண்கள் 92,779 பேரும், பெண்கள் 47,046 பேரும் பதிவு செய்துள்ளனர். கை, கால் குறைபாடுடையோர் மொத்தம் 1,08827 பதிவு செய்துள்ளனர். அதில், 71566 ஆண்களும், 37,261 பெண்களும் பதிவு செய்துள்ளனர். விழிப்புலனிழந்தோர் மொத்தம் 17,094 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதில், 11,776 ஆண்களும், 5,318 பெண்களும் பதிவு செய்துள்ளனர். காதுகேளாதோர், வாய் பேசாதோர் மொத்தம் 13,904 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். அதில், 9,437 ஆண்களும், 4,467 பேர் பெண்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

GO

Dinasuvadu Media @2023